Бүтээгдэхүүн

Далью-30гр /амтлагч/

Далью 30гр

1,820

Горчиц 50гр /амтлагч/

Горчиц 50гр

1,220

20гр-Чеснок /амтлагч/

Чеснок 20гр

1,080

Монгол Гоньд-15гр /амтлагч/

Монгол Гоньд 15гр

600

50гр-Улаан перец /амтлагч/

Улаан перц 50гр

1,100

Амтлагч Бууз амтлагч 20гр

Бууз амтлагч 20гр

560

Кимчиний перц 50гр/амтлагч/

Кимчиний перц 50гр

1,100